Блог

Как се източва бойлер
11.10.2022 г.

Как се източва бойлер?

         
          Добрата грижа за бойлера включва годишна профилактика, която гарантира запазване на качеството на работа на уреда.Източването на бойлера е препоръчително да се случва поне веднъж на две години.
         
         Най-добре тази процедура да се осъществява от оторизиран сервиз, който при посещението си да може да огледа уреда и да установи дали има възникнали увреди. Сервизните специалисти, ще могат да извършат моментна подмяна на консумативите, което е част от препоръчителната годишна профилактика на всеки електрически бойлер.

         В зависимост от качеството на водата, където се ползва уреда се определя и честотата на профилактиката.


            Кога се налага източване на бойлера?
  • Ако бойлерът няма да бъде използван дълго време;
  • Подмяна на части;
  • Периодична поддръжка;
  • Установена неизправност.

          Ако все пак предпочитате сами да извършите източването на бойлера е препоръчително да се запознаете детайлно с инструкциите за експлоатация на уреда, преди да пристъпите към източването му. Производителите на бойлери предоставя конкретна информация за поддръжката и обслужването на уредите си. 

            За съдействие от оторизиран сервиз, можете да отправите своето запитване към eHaus.