Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 

1. При поръчка на стока от склад до 1 (един) работен ден от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена.
2. При поръчка на стока "с доставка” стоките се доставят в срок до 20 работни дни, считано от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена.