Документи

Политика за защита на лични данни

Искане за оттегляне на съгласие за обработа на лични данни 105 Kb (pdf) свали
Искане за предоставяне на потвърждение за обработка достъп и копие от лични данни на клиент 113 Kb (pdf) свали
Искане на коригиране на лични данни 107 Kb (pdf) свали
Уведомяване на получател на лични данни относно извършени действия по коригиране изтриване или ограничаване на обработка на лични данни 104 Kb (pdf) свали
Възражение от страна на клиент във връзка с обработка на лични данни за целите на директния маркетинг 106 Kb (pdf) свали
Регистър на дейностите по обработка на лични данни извършвани от обработващ лични данни 416 Kb (pdf) свали